SỐ 1 VIỆT NAM THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

Bảng giá thiết bị vệ sinh Inax Nhật Bản tháng 7/2024

18/05/2021
-

Nội dung bài viết

Sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghiên cứu các giải pháp tốt nhất nhằm giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, Luxbath nhận thấy rằng cần phải đưa ra một bộ bảng giá chi tiết nhất, đầy đủ nhất về tất cả các sản phẩm hiện có của Inax. Bảng báo giá thiết bị vệ sinh Inax giúp Quý khách hàng có thể nhanh chóng, dễ dàng nắm bắt được tổng thể giá các sản phẩm thuộc danh mục thiết bị vệ sinh Inax đang là bao nhiêu và quan tâm sản phẩm nào thì mới xem chi tiết. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Quý khách hàng và lại đúng mục đích tìm kiếm. Mời các bạn xem bảng giá Inax dưới đây:

Bồn cầu thông minh nhập khẩu Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu cảm ứng thông minh màu đen INAX AC-G216VN/BKGBồn cầu cảm ứng thông minh màu đen INAX

AC-G216VN/BKG

163.620.000₫93.350.000₫
Bồn cầu cảm ứng thông minh INAX AC-G216VN/BW1Bồn cầu cảm ứng thông minh INAX

AC-G216VN/BW1

112.490.000₫64.950.000₫
Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax REGIO DV-R115VH-VN/BKGBàn cầu cảm ứng thông minh Inax

REGIO DV-R115VH-VN/BKG

136.000.000₫88.888.000₫
Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax SATIS GC-218VN-LS1/BW1Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax SATIS

GC-218VN-LS1/BW1

95.460.000₫73.700.000₫
Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax Satis S GC-218VN/BW1Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax

Satis S GC-218VN/BW1

126.500.000₫77.026.500₫
Bàn cầu cảm ứng thông minh Inax SATIS S AC-618VNBàn cầu cảm ứng thông minh Inax

SATIS S AC-618VN

109.400.000₫60.150.000₫

Bồn cầu Inax 1 khối nắp điện tử  

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1052+CW-KB22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1052+CW-KB22AVN

29.740.000₫20.050.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1052+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1052+CW-KA22AVN

INAX AC-1052+CW-KA22AVN

41.230.000₫27.000.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1052+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1052+CW-H17VN

25.420.000₫19.250.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax AC-1052+CW-H18VNBồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax

AC-1052+CW-H18VN

26.110.000₫17.200.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-969+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-969+CW-H20VN

25.810.000₫15.150.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-959+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-959+CW-H20VN

27.830.000₫16.200.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-939+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-939+CW-H20VN

27.250.000₫17.500.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-912+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-912+CW-H20VN

28.100.000₫17.250.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-902+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-902+CW-H20VN

28.660.000₫17.600.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-900+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-900+CW-H20VN

28.960.000₫17.180.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-919+CW-H20VN

29.220.000₫17.950.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1017+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1017+CW-H20VN

3.160.000₫19.350.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1008+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1008+CW-H20VN

31.730.000₫19.450.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1032+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1032+CW-H20VN

29.900.000₫19.550.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1135+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1135+CW-H20VN

34.950.000₫21.380.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1035+CW-H20VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1035+CW-H20VN

34.970.000₫23.900.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1052+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1052+CW-H20VN

35.620.000₫23.200.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-2700+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-2700+CW-H20VN

37.450.000₫22.500.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-4005+CW-H20VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-4005+CW-H20VN

38.520.000₫23.500.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử xả tự động Inax ACT-902+CW-H18VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử xả tự động Inax

ACT-902+CW-H18VN

23.370.000₫14.200.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-912+CW-KB22VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-912+CW-KB22VN

2.170.000₫14.500.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-902+CW-KB22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-902+CW-KB22AVN

21.820.000₫14.550.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử tự động xả Inax ACT-902+CW-KB22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử tự động xả Inax

ACT-902+CW-KB22AVN

25.820.000₫18.960.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-912+CW-KA22VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-912+CW-KA22VN

30.930.000₫20.100.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-902+CW-KA22AVN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-902+CW-KA22AVN

31.470.000₫20.450.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử tự động xả Inax ACT-902+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử tự động xả Inax

ACT-902+CW-KA22AVN

36.130.000₫25.480.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919R+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-919R+CW-H17VN

19.210.000₫9.600.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919R+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-919R+CW-KA22AVN

33.600.000₫22.550.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919R+CW-KB22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-919R+CW-KB22AVN

24.390.000₫15.950.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919R+CW-H18VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-919R+CW-H18VN

AC-919R/CW-H18VN

21.740.000₫11.650.000₫
Bồn Cầu 1 khối Nắp Điện Tử Inax AC-912VN+CW-H18VN Bồn Cầu 1 khối Nắp Điện Tử Inax

AC-912VN+CW-H18VN

20.440.000₫11.700.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1032+CW-H18VN (S400)Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-1032+CW-H18VN

22.290.000₫15.050.000₫
Bồn Cầu 1 khối Nắp Điện Tử Inax AC-912VN +CW-H17VNBồn Cầu 1 khối Nắp Điện Tử Inax

AC-912VN +CW-H17VN

17.910.000₫10.350.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1032+CW-H17VN (S400)Bàn cầu 1 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-1032+CW-H17VN

22.140.000₫16.800.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1032+CW-KA22AVN (S400)Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-1032+CW-KA22AVN

37.050.000₫24.200.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-902+CW-H18VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-902+CW-H18VN

20.810.000₫11.400.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-2700+CW-H18VN Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-2700+CW-H18VN

28.930.000₫1.600.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-902+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-902+CW-H17VN

18.260.000₫10.450.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-2700+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-2700+CW-H17VN

2.700.000₫16.900.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1008R+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1008R+CW-H17VN

21.890.000₫11.650.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-959A+CW-H17VNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-959A+CW-H17VN

15.810.000₫9.150.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax AC-900R+CW-H18VNBồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax

AC-900R+CW-H18VN

20.830.000₫11.000.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax AC-2700+CW-KB22AVNBồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử Inax

AC-2700+CW-KB22AVN

30.330.000₫18.550.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử INAX AC-1035+CW-KB22AVNBồn Cầu 1 Khối Nắp Điện Tử INAX

AC-1035+CW-KB22AVN

29.510.000₫1.800.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1135+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1135+CW-KA22AVN

39.510.000₫24.050.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1035+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1035+CW-KA22AVN

39.240.000₫23.900.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-1017R+CW-KA22AVNBồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax

AC-1017R+CW-KA22AVN

37.060.000₫22.600.000₫
Bồn Cầu 1 khối nắp Điện Tử Inax AC-918R+CW-KA22AVNBồn Cầu 1 khối nắp Điện Tử Inax

AC-918R+CW-KA22AVN

25.930.000₫13.509.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax AC-991R+CW-KA22AVN (bỏ mẫu)Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Inax (bỏ mẫu)

AC-991R+CW-KA22AVN

25.700.000₫24.500₫

Bồn cầu Inax 2 khối nắp điện tử 

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-H20VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-602+CW-H20VN

25.490.000₫14.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-832+CW-H20VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-832+CW-H20VN

26.070.000₫16.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax ACT-602+CW-KB22AVNBồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax

ACT-602+CW-KB22AVN

22.180.000₫14.605.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax ACT-832+CW-KB22AVNBồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax

ACT-832+CW-KB22AVN

25.890.000₫16.140.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax ACT-832+CW-KA22AVNBồn cầu 2 khối nắp điện tử xả tự động Inax

ACT-832+CW-KA22AVN

33.940.000₫23.460.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax C-514A+CW-H17VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

C-514A+CW-H17VN

11.640.000₫8.360.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-514A+CW-H17VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-514A+CW-H17VN

12.070.000₫9.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax C-514A+CW-H18VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

C-514A+CW-H18VN

13.980.000₫7.700.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-514A+CW-H18VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-514A+CW-H18VN

14.350.000₫7.900.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax C-504A+CW-H17VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

C-504A+CW-H17VN

11.520.000₫11.520.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-832+CW-KB22AVN (S400)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-832+CW-KB22AVN

19.940.000₫15.640.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-KB22AVNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-KB22AVN

AC-602+CW-KB22AVN

19.300.000₫12.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-832+CW-KA22AVN (S400)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-832+CW-KA22AVN

29.070.000₫20.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-KA22AVNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-602+CW-KA22AVN

27.990.000₫18.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-710A+CW-H18VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (Bỏ mẫu)

AC-710A+CW-H18VN

12.540.000₫99.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-H18VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-602+CW-H18VN

14.670.000₫8.550.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax C-504A+CW-H18VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

C-504A+CW-H18VN

13.710.000₫13.710.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-832+CW-H17VN (S400)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (S400)

AC-832+CW-H17VN

14.720.000₫9.990.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-710A+CW-H17VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (Bỏ mẫu)

AC-710A+CW-H17VN

11.390.000₫7.759.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-602+CW-H17VNBồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax

AC-602+CW-H17VN

12.690.000₫7.900.000₫
Bồn Cầu 2 Khối Nắp Điện Tử INAX AC-700A+CW-H17VN (Dừng sản xuất)Bồn Cầu 2 Khối Nắp Điện Tử INAX (Dừng sản xuất)

AC-700A+CW-H17VN

11.390.000₫6.051.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-710A+CW-KA22AVN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (Bỏ mẫu)

AC-710A+CW-KA22AVN

23.470.000₫15.151.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-700A+CW-KA22AVN (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (Dừng sản xuất)

AC-700A+CW-KA22AVN

24.287.000₫20.287.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax AC-700A+CW-KB22AVN (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp điện tử Inax (Dừng sản xuất)

AC-700A+CW-KB22AVN

15.830.000₫9.299.000₫

Bồn Inax âm tường nắp rửa điện tử 

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bàn cầu âm tường nắp điện tử Inax AC-952+CW-KA22AVNBàn cầu âm tường nắp điện tử Inax

AC-952+CW-KA22AVN

37.880.000₫28.230.000₫
Bàn cầu âm tường nắp điện tử Inax AC-952+CW-H17VNBàn cầu âm tường nắp điện tử Inax

AC-952+CW-H17VN

22.710.000₫17.950.000₫
Bồn cầu âm tường nắp điện tử Inax AC-23P+CW-H18VNBồn cầu âm tường nắp điện tử Inax

AC-23P+CW-H18VN

19.740.000₫15.690.000₫
Bồn cầu âm tường nắp điện tử Inax AC-23P+CW-H17VNBồn cầu âm tường nắp điện tử Inax

AC-23P+CW-H17VN

18.360.000₫15.550.000₫

Bồn Inax treo tường nắp rửa điện tử 

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-22PVN+CW-H20VNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-22PVN+CW-H20VN

32.320.000₫23.500.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-952+CW-H20VNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-952+CW-H20VN

33.840.000₫20.700.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-23PVN+CW-H20VNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-23PVN+CW-H20VN

30.000.000₫23.305.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-22P+CW-H18VNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-22P+CW-H18VN

21.310.000₫16.950.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-22P+CW-H17VNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-22P+CW-H17VN

20.360.000₫16.100.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử INAX AC-23P+CW-KA22AVNBồn cầu treo tường nắp điện tử INAX

AC-23P+CW-KA22AVN

33.000.000₫25.705.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-22P+CW-KA22AVNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-22P+CW-KA22AVN

36.040.000₫27.000.000₫
Bồn cầu treo tường nắp điện tử Inax AC-22P+CW-KB22AVNBồn cầu treo tường nắp điện tử Inax

AC-22P+CW-KB22AVN

25.190.000₫20.700.000₫

Bệt Inax 1 khối nắp rửa cơ

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax AC-1052+CW-S32VNBồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax

AC-1052+CW-S32VN

20.050.000₫14.260.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-919R+CW-S15VN Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-919R+CW-S15VN

11.970.000₫8.550.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-919R+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-919R+CW-S32VN

12.800.000₫7.800.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-912VN+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-912VN+CW-S32VN

11.550.000₫7.150.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax AC-912VN +CW-S15VNBồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax

AC-912VN +CW-S15VN

10.920.000₫7.600.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-902+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-902+CW-S32VN

11.540.000₫7.250.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-991R+CW-S32VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax (Bỏ mẫu)

AC-991R+CW-S32VN

10.190.000₫74.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX AC-969A+CW-S32VN-1Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX

AC-969A+CW-S32VN-1

7.580.000₫4.750.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-902+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-902+CW-S15VN

11.090.000₫7.600.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-991R+CW-S15VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax (Bỏ mẫu)

AC-991R+CW-S15VN

9.510.000₫99.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX AC-969A+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX

AC-969A+CW-S15VN

7.310.000₫4.670.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-959A+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-959A+CW-S32VN

9.600.000₫5.900.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-959A+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-959A+CW-S15VN

9.160.000₫5.650.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX AC-939+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX

AC-939+CW-S32VN

10.900.000₫6.650.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX AC-939+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX

AC-939+CW-S15VN

9.820.000₫6.100.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX AC-918R+CW-S32VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ INAX (Bỏ mẫu)

AC-918R+CW-S32VN

10.610.000₫99.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-918R+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-918R+CW-S15VN

10.090.000₫6.899.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-909R+CW-S32VN (Dừng sản xuất)Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax (Dừng sản xuất)

AC-909R+CW-S32VN

11.240.000₫8.120.300₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-909R+CW-S15VN (Dừng sản xuất)Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax (Dừng sản xuất)

AC-909R+CW-S15VN

10.890.000₫8.623.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-900R+CW-S32VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-900R+CW-S32VN

11.800.000₫6.750.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax AC-900R+CW-S15VNBồn cầu 1 khối nắp rửa cơ Inax

AC-900R+CW-S15VN

11.110.000₫6.200.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax AC-1032+CW-S32VN (S400)Bồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax (S400)

AC-1032+CW-S32VN

15.330.000₫10.850.000₫
Bồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax AC-1017R+CW-S32VNBồn Cầu 1 Khối Nắp Rửa Cơ Inax

AC-1017R+CW-S32VN

14.970.000₫9.350.000₫

Bệt Inax 2 khối nắp rửa cơ

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax C-306A+CW-S15VN Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

C-306A+CW-S15VN

4.340.000₫3.450.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax C-117A+CW-S15VN Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

C-117A+CW-S15VN

3.930.000₫3.080.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax C-108A+CW-S32VNBồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

C-108A+CW-S32VN

4.680.000₫3.220.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax C-514A+CW-S15VNBồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

C-514A+CW-S15VN

4.990.000₫3.100.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-514A+CW-S15VNBồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

AC-514A+CW-S15VN

5.330.000₫3.300.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax C-514A+CW-S32VN-1Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

C-514A+CW-S32VN-1

5.800.000₫3.300.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-514A+CW-S32VN-1Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

AC-514A+CW-S32VN-1

6.220.000₫3.650.000₫
Bồn cầu Inax 2 khối nắp rửa cơ C-504A+CW-S15VNBồn cầu Inax 2 khối nắp rửa cơ

C-504A+CW-S15VN

4.940.000₫4.940.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-602+CW-S15VNBồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

AC-602+CW-S15VN

5.870.000₫3.800.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-504A+CW-S32VN-1Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

AC-504A+CW-S32VN-1

6.160.000₫6.160.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-602+CW-S32VNBồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax

AC-602+CW-S32VN

6.530.000₫4.070.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ INAX C-504A+CW-S32VN-1Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ INAX

C-504A+CW-S32VN-1

5.740.000₫5.740.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ INAX AC-832+CW-S15VN (S400)Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ INAX (S400)

AC-832+CW-S15VN

8.580.000₫5.620.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-832+CW-S32VN (S400)Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax (S400)

AC-832+CW-S32VN

9.430.000₫6.100.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-710A+CW-S32VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax (Bỏ mẫu)

AC-710A+CW-S32VN

6.330.000₫3.279.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-710A+CW-S15VN (Bỏ mẫu)Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax (Bỏ mẫu)

AC-710A+CW-S15VN

5.360.000₫2.779.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax AC-700A+CW-S32VN (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp rửa cơ Inax (Dừng sản xuất)

AC-700A+CW-S32VN

6.330.000₫4.220.000₫
Bồn Cầu 2 Khối Nắp Rửa Cơ INAX AC-504A+CW-S15VNBồn Cầu 2 Khối Nắp Rửa Cơ INAX

AC-504A+CW-S15VN

4.680.000₫4.680.000₫

Bệt Inax treo tường nắp rửa cơ

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bàn cầu treo tường nắp rửa cơ Inax AC-22P+CW-S32VN Bàn cầu treo tường nắp rửa cơ Inax

AC-22P+CW-S32VN

12.960.000₫12.700.000₫
Bồn cầu treo tường nắp rửa cơ Inax AC-22P+CW-S15VNBồn cầu treo tường nắp rửa cơ Inax

AC-22P+CW-S15VN

14.380.000₫11.170.000₫

Bệt Inax âm tường nắp rửa cơ

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax AC-952+CW-S32VN Bàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax

AC-952+CW-S32VN

16.780.000₫13.000.000₫
Bồn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax AC-23P+CW-S32VNBồn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax

AC-23P+CW-S32VN

12.830.000₫10.399.000₫
Bàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax AC-952+CW-S15VNBàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax

AC-952+CW-S15VN

16.020.000₫12.580.000₫
Bàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax AC-23P+CW-S15VNBàn cầu âm tường nắp rửa cơ Inax

AC-23P+CW-S15VN

11.620.000₫9.880.000₫

Bồn cầu 1 khối Inax nắp êm

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu 1 khối nắp êm thời trang Inax AC-902VN-1 (mẫu mới nhất)Bồn cầu 1 khối nắp êm thời trang Inax (mẫu mới nhất)

AC-902VN-1

9.900.000₫6.650.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm Inax AC-959VAN-2Bàn cầu 1 khối nắp êm Inax

AC-959VAN-2

7.590.000₫4.920.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-1052VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-1052VN

19.250.000₫12.460.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-939VN-2Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-939VN-2

8.900.000₫6.250.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm mỏng xả nhấn Inax AC-900VRN-2Bàn cầu 1 khối nắp êm mỏng xả nhấn Inax

AC-900VRN-2

10.000.000₫5.680.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm Inax AC-909VRN-1 (Dừng sản xuất)Bàn cầu 1 khối nắp êm Inax (Dừng sản xuất)

AC-909VRN-1

10.240.000₫7.599.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-912VNBồn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax

AC-912VN

9.320.000₫6.950.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-900VRNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-900VRN

10.000.000₫5.680.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-1135VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax

AC-1135VN

17.540.000₫9.840.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-939VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-939VN

8.900.000₫6.540.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-2700VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-2700VN

20.520.000₫11.200.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-1017VRNBàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax

AC-1017VRN

14.010.000₫8.510.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-1008VRNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-1008VRN

14.130.000₫8.690.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-991VRN (AC991VRN) (Bỏ mẫu)Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax (AC991VRN) (Bỏ mẫu)

AC-991VRN

8.920.000₫90.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-918VRN (C918VN)Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax (C918VN)

AC-918VRN

9.670.000₫6.850.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax AC-4005VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả gạt Inax

AC-4005VN

21.800.000₫12.160.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-909VRN (Dừng sản xuất)Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax (Dừng sản xuất)

AC-909VRN

10.340.000₫7.599.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-1035VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-1035VN

17.570.000₫10.000.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-959VANBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-959VAN

7.590.000₫4.920.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-969VNBàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-969VN

5.840.000₫3.920.000₫
Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-1032VN (S400)Bàn cầu 1 khối nắp êm xả nhấn Inax (S400)

AC-1032VN

14.450.000₫9.410.000₫
Bồn cầu 1 khối nắp êm Inax AC-902VNBồn cầu 1 khối nắp êm Inax

AC-902VN

9.900.000₫6.950.000₫

Bồn cầu Inax 2 khối nắp êm

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn cầu 2 khối nắp êm thời trang Inax AC-602VN-2Bồn cầu 2 khối nắp êm thời trang Inax AC-602VN-2

AC-602VN-1

4.490.000₫3.055.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-602VNBồn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax

AC-602VN

4.490.000₫3.055.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax C-504VWN-2Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax

C-504VWN-2

3.320.000₫2.900.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax AC-504VWN-2Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax

AC-504VWN-2

3.850.000₫3.850.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax C-504VAN-2Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax

C-504VAN-2

3.400.000₫3.400.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm nỏng đẹp Inax AC-504VAN-2Bồn cầu 2 khối nắp êm nỏng đẹp Inax

AC-504VAN-2

3.980.000₫3.980.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax AC-514VAN (mẫu mới)Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax (mẫu mới)

AC-514VAN

3.980.000₫2.780.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax C-514VAN (mẫu mới)Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax (mẫu mới)

C-514VAN

3.400.000₫2.580.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax AC-504VWNBồn cầu 2 khối nắp êm Inax

AC-504VWN

3.850.000₫3.850.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX C-333VTNBàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX

C-333VTN

2.350.000₫1.650.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm xanh ngọc Inax C-108VAN/SG9 (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp êm xanh ngọc Inax (Dừng sản xuất)

C-108VAN/SG9

2.730.000₫1.899.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm thoát ngang Inax C-306VPTNBàn cầu 2 khối nắp êm thoát ngang Inax

C-306VPTN

3.570.000₫3.250.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax C-504VWNBồn cầu 2 khối nắp êm Inax

C-504VWN

3.320.000₫3.320.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp êm Inax AC-504VANBồn cầu 2 khối nắp êm Inax

AC-504VAN

3.980.000₫3.980.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX AC-838VN (Dừng sản xuất)Bàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX (Dừng sản xuất)

AC-838VN

4.260.000₫2.989.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm INAX AC-808VN (Dừng sản xuất)Bàn cầu 2 khối nắp êm INAX (Dừng sản xuất)

AC-808VN

4.540.000₫3.299.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX AC-710VAN (Bỏ mẫu)Bàn cầu 2 khối nắp êm xả gạt INAX (Bỏ mẫu)

AC-710VAN

4.170.000₫2.100.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm INAX C-504VANBàn cầu 2 khối nắp êm INAX

C-504VAN

3.400.000₫3.400.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm Inax C-108VANBàn cầu 2 khối nắp êm Inax

C-108VAN

2.740.000₫2.100.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax C-306VANBàn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax

C-306VAN

3.200.000₫2.790.000₫
Bàn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax AC-832VN (S400)Bàn cầu 2 khối nắp êm xả nhấn Inax (S400)

AC-832VN

7.610.000₫5.050.000₫

Giá bồn cầu Inax 2 khối nắp thường

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bàn cầu 2 khối nắp thường xả gạt INAX C-333VTBàn cầu 2 khối nắp thường xả gạt INAX

C-333VT

2.100.000₫1.480.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp thường xanh ngọc Inax C-117VA/SG9 (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp thường xanh ngọc Inax (Dừng sản xuất)

C-117VA/SG9

2.260.000₫90.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp thường xanh ngọc Inax C-108VA/SG9 (Dừng sản xuất)Bồn cầu 2 khối nắp thường xanh ngọc Inax (Dừng sản xuất)

C-108VA/SG9

2.573.000₫2.073.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp thường Inax C-117VABồn cầu 2 khối nắp thường Inax

C-117VA

2.330.000₫1.750.000₫
Bồn cầu 2 khối nắp thường Inax C-306VABồn cầu 2 khối nắp thường Inax

C-306VA

2.970.000₫2.590.000₫
Bàn Cầu 2 Khối Nắp Thường Thoát Ngang Inax C-306VPTBàn Cầu 2 Khối Nắp Thường Thoát Ngang Inax

C-306VPT

3.370.000₫3.115.000₫

Nắp bồn cầu thông minh Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Nắp bàn cầu điện tử thông minh Inax CW-H20VNNắp bàn cầu điện tử thông minh Inax

CW-H20VN

24.210.000₫15.350.000₫
Nắp bàn cầu điện tử Inax CW-KA22AVNNắp bàn cầu điện tử Inax

CW-KA22AVN

26.410.000₫1.510.000₫
Nắp bàn cầu điện tử Inax CW-KB22AVNNắp bàn cầu điện tử Inax

CW-KB22AVN

18.150.000₫9.150.000₫
Nắp bồn cầu rửa điện tử thông minh Inax CW-H18VNNắp bồn cầu rửa điện tử thông minh Inax

CW-H18VN

13.120.000₫5.500.000₫
Nắp bồn cầu điện tử Inax CW-H17VNNắp bồn cầu điện tử Inax

CW-H17VN

11.150.000₫4.550.000₫

Nắp bồn cầu rửa cơ Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Nắp bàn cầu rửa cơ Inax CW-S15VNNắp bàn cầu rửa cơ Inax

CW-S15VN

2.270.000₫1.350.000₫
Nắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ Inax CW-S32VNNắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ Inax

CW-S32VN

3.040.000₫1.450.000₫
Nắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ INAX CW-S32VN copyNắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ INAX CW-S32VN copy

CW-S32VN-copy

2.870.000₫1.364.000₫
Nắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ Inax CW-S32VN-1Nắp bàn cầu kết hợp vòi xịt rửa cơ Inax

CW-S32VN-1

3.040.000₫1.379.000₫

Nắp bồn cầu đóng êm Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-800VS (Bỏ mẫu)Nắp bàn cầu rơi êm Inax (Bỏ mẫu)

CF-800VS

1.350.000₫50.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-832VSNắp bàn cầu rơi êm Inax

CF-832VS

1.950.000₫1.660.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-602VS (Dùng cho bồn cầu AC602,AC902,AC912)Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-602VS (Dùng cho bồn cầu AC602,AC902,AC912)

CF-602VS/BW1

2.350.000₫1.290.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-600VS (Dùng cho bồn cầu C514)Nắp bàn cầu rơi êm Inax (Dùng cho bồn cầu C514)

CF-600VS

1.350.000₫690.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-1032VS (Dùng cho bồn cầu AC1032)Nắp bàn cầu rơi êm Inax (Dùng cho bồn cầu AC1032)

CF-1032VS

1.950.000₫1.560.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-700VSNắp bàn cầu rơi êm Inax

CF-700VS

1.200.000₫864.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF3003VS (Dùng cho bồn cầu AC909,AC1035,AC1135)Nắp bàn cầu rơi êm Inax (Dùng cho bồn cầu AC909,AC1035,AC1135)

CF3003VS

1.950.000₫1.650.000₫
Nắp bàn cầu rơi êm Inax CF-1008VSNắp bàn cầu rơi êm Inax

CF-1008VS

2.700.000₫2.099.000₫
Nắp bồn cầu đóng êm Inax CF-37VSAK (Dùng cho bồn cầu C117,C108)Nắp bồn cầu đóng êm Inax (Dùng cho bồn cầu C117,C108)

CF-37VSAK

835.000₫569.000₫
Nắp bồn cầu đóng êm Inax CF-57VSAK (nắp thường, dùng cho bồn cầu C306)Nắp bồn cầu đóng êm Inax (nắp thường, dùng cho bồn cầu C306)

CF-57VSAK

960.000₫559.000₫
Nắp bồn cầu đóng êm Inax CF-500VS (Dùng cho bồn cầu C504,AC969,AC959)Nắp bồn cầu đóng êm Inax (Dùng cho bồn cầu C504,AC969,AC959)

CF-500VS

980.000₫619.000₫
Nắp bồn cầu đóng êm Inax CF-918VSNắp bồn cầu đóng êm Inax CF-918VS

CF-500VS

1.910.000₫1.424.000₫
Nắp bồn cầu đóng êm Inax CF-900VS (Dùng cho bồn cầu AC939)Nắp bồn cầu đóng êm Inax (Dùng cho bồn cầu AC939)

CF-900VS

1.570.000₫990.000₫

Giá chậu tiểu nam Inax treo tường

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn tiểu nam cảm ứng dùng pin treo tường Inax AU-468IRBồn tiểu nam cảm ứng dùng pin treo tường Inax

AU-468IR

11.230.000₫8.860.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-468VACBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-468VAC

6.080.000₫4.800.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-468VBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-468V

6.700.000₫5.290.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VACBồn tiểu nam treo tường Inax

U-431VAC

3.630.000₫2.840.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-431VACBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-431VAC

4.220.000₫3.390.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-411VBồn tiểu nam treo tường Inax

U-411V

4.990.000₫4.190.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-417VBồn tiểu nam treo tường Inax

U-417V

5.290.000₫4.360.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VRBồn tiểu nam treo tường Inax

U-431VR

2.880.000₫2.400.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-440VBồn tiểu nam treo tường Inax

U-440V

2.050.000₫1.650.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-117VBồn tiểu nam treo tường Inax

U-117V

1.830.000₫1.590.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-116VBồn tiểu nam treo tường Inax

U-116V

910.000₫810.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-417VBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-417V

5.760.000₫4.690.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-411VBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-411V

5.700.000₫4.700.000₫
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-431VRBồn tiểu nam treo tường Inax

AU-431VR

3.430.000₫2.750.000₫

Giá bồn tiểu nam Inax đặt sàn

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn tiểu nam đứng cảm ứng Inax AFU-600VAC dùng điệnBồn tiểu nam đứng cảm ứng Inax dùng điện

AFU-600VAC

33.380.000₫26.010.000₫
Bồn tiểu nam đứng cảm ứng dùng Pin Inax AFU-600VDCBồn tiểu nam đứng cảm ứng dùng Pin Inax

AFU-600VDC

34.020.000₫26.510.000₫

Giá bồn tiểu nam cảm ứng Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn tiểu nam cảm ứng dùng pin treo tường Inax AU-468IRBồn tiểu nam cảm ứng dùng pin treo tường Inax

AU-468IR

11.230.000₫8.860.000₫
Bồn tiểu nam cảm ứng tự động Inax ASU-500VBồn tiểu nam cảm ứng tự động Inax

ASU-500V

33.280.000₫27.220.000₫
Bồn tiểu nam đứng cảm ứng Inax AFU-600VAC dùng điệnBồn tiểu nam đứng cảm ứng Inax dùng điện

AFU-600VAC

33.380.000₫26.010.000₫
Bồn tiểu nam đứng cảm ứng dùng Pin Inax AFU-600VDCBồn tiểu nam đứng cảm ứng dùng Pin Inax

AFU-600VDC

34.020.000₫26.510.000₫

Giá van cảm ứng tiểu nam Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Van Xả Tiểu Cảm Ứng Inax OKUV-30SM Dùng Pin ĐiệnVan Xả Tiểu Cảm Ứng Inax Dùng Pin Điện

OKUV-30SM

5.190.000₫4.550.000₫
Van Xả Tiểu Cảm Ứng Inax OKUV-120S(B)-0.5AC Dùng Điện 0.5lVan Xả Tiểu Cảm Ứng Inax Dùng Điện 0.5l

OKUV-120S(B)-0.5AC

6.630.000₫5.400.000₫
Van Xả Tiểu Cảm Ứng Inax OKUV-120S(B)-0.5DC Dùng Pin 0.5 LítVan Xả Tiểu Cảm Ứng Inax Dùng Pin 0.5 Lít

OKUV-120S(B)-0.5DC

6.630.000₫5.400.000₫
Van xả tiểu cảm ứng dùng pin Inax OK-100SET (B) ống xả congVan xả tiểu cảm ứng dùng pin Inax ống xả cong

OK-100SET (B)

15.860.000₫14.560.000₫
Van Xả Tiểu Cảm Ứng Dùng Pin Inax OKUV-120S(A) Ống Xả ThẳngVan Xả Tiểu Cảm Ứng Dùng Pin Inax Ống Xả Thẳng

OKUV-120S(A)

6.630.000₫5.400.000₫
Van Xả Cảm Ứng Âm Inax OKU-132SM Dùng ĐiệnVan Xả Cảm Ứng Âm Inax Dùng Điện

OKU-132SM

15.740.000₫10.740.000₫
Van xả tiểu nam cảm ứng dùng pin Inax OKUV-120S(B) ống xả congVan xả tiểu nam cảm ứng dùng pin Inax ống xả cong

OKUV-120S(B)

6.630.000₫5.400.000₫
Van xả tiểu cảm ứng dùng pin Inax OK-100SET (A) ống xả thẳngVan xả tiểu cảm ứng dùng pin Inax ống xả thẳng

OK-100SET (A)

15.860.000₫14.560.000₫

Giá vòi xả tiểu nam Inax nhấn tay

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Van nhấn xả tiểu nam INAX UF-4VSVan nhấn xả tiểu nam INAX

UF-4VS

2.970.000₫2.490.000₫
Van nhấn xả tiểu nam thẳng INAX UF-3VSVan nhấn xả tiểu nam thẳng INAX

UF-3VS

2.870.000₫2.390.000₫
Van xả tiểu nam nhấn ống cong INAX UF-6VVan xả tiểu nam nhấn ống cong INAX

UF-6V

1.655.000₫1.220.000₫
Van nhấn xả tiểu nam ống thẳng INAX UF-5V (bỏ mẫu)Van nhấn xả tiểu nam ống thẳng INAX (bỏ mẫu)

UF-5V

1.580.000₫50.000₫
Van nhấn xả tiểu nam INAX UF-7VVan nhấn xả tiểu nam INAX

UF-7V

1.480.000₫1.190.000₫
Van nhấn xả tiểu nam INAX UF-8VVan nhấn xả tiểu nam INAX

UF-8V

1.480.000₫1.190.000₫

Giá vách ngăn tiểu nam Inax

Giá bồn tắm nằm Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn tắm lập thể Inax BF-1858V 1,8mBồn tắm lập thể Inax 1,8m

BF-1858V

48.640.000₫39.780.000₫
Bồn Tắm Inax FBV-1702S 1.7M Chân YếmBồn Tắm Inax 1.7M Chân Yếm

FBV-1702S

18.210.000₫14.890.000₫
Bồn tắm lập thể Inax BF-1656V 1,6mBồn tắm lập thể Inax 1,6m

BF-1656V

40.530.000₫33.150.000₫
Bồn tắm lập thể Inax BF-1757V 1,7mBồn tắm lập thể Inax 1,7m

BF-1757V

46.330.000₫37.890.000₫
Bồn tắm lập thể Inax BFV-1858 1,8mBồn tắm lập thể Inax 1,8m

BFV-1858

52.000.000₫40.789.000₫
Bồn tắm lập thể Inax BF-1760V 1,7mBồn tắm lập thể Inax 1,7m

BF-1760V

54.440.000₫41.900.000₫
Bồn tắm xây Inax FBV-1700R 1,7mBồn tắm xây Inax 1,7m

FBV-1700R

13.270.000₫11.110.000₫
Bồn tắm có yếm phải Inax FBV-1702SR 1,7mBồn tắm có yếm phải Inax 1,7m

FBV-1702SR

18.210.000₫14.890.000₫
Bồn tắm yếm phải 1,5m Inax FBV-1502SRBồn tắm yếm phải 1,5m Inax

FBV-1502SR

16.950.000₫13.860.000₫
Bồn Tắm Massage Inax MSBV-1800N 1,8mBồn Tắm Massage Inax 1,8m

MSBV-1800N

200.310.000₫166.250.000₫
Bồn tắm massage Inax MSBV-1700B 1,7mBồn tắm massage Inax MSBV-1700B 1,7m

msbv-1700b

194.550.000₫164.443.400₫
Bồn tắm có yếm trái Inax FBV-1702SL 1,7mBồn tắm có yếm trái Inax 1,7m

FBV-1702SL

18.210.000₫14.890.000₫
Bồn tắm yếm trái 1,5m Inax FBV-1502SL Bồn tắm yếm trái 1,5m Inax

FBV-1502SL

16.950.000₫13.860.000₫
Bồn Tắm Xây Galaxy Inax MBV-1500 Dài 1,5mBồn Tắm Xây Galaxy Inax Dài 1,5m

MBV-1500

14.730.000₫11.760.000₫
Bồn tắm xây Inax Galaxy MBV-1700 1,7mBồn tắm xây Inax Galaxy 1,7m

MBV-1700

15.390.000₫1.250.000₫
Bồn tắm xây Inax FBV-1500R 1,5mBồn tắm xây Inax 1,5m

FBV-1500R

11.700.000₫9.990.000₫

Giá sen bồn tắm Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Sen bồn tắm INAX BFV-8100B (Dừng sản xuất)Sen bồn tắm INAX (Dừng sản xuất)

BFV-8100B

11.660.000₫8.989.000₫
Vòi Bồn Tắm Inax LFV-7000B (Dừng sản xuất)Vòi Bồn Tắm Inax (Dừng sản xuất)

LFV-7000B

5.760.000₫889.000₫
Sen gắn bồn tắm Inax BFV-7000B (Lắp trên thành bồn)Sen gắn bồn tắm Inax (Lắp trên thành bồn)

BFV-7000B

7.710.000₫5.670.000₫
Sen cây bồn tắm INAX BFV-656SSen cây bồn tắm INAX

BFV-656S

27.900.000₫20.500.000₫

Giá chậu đặt bàn Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Chậu rửa mặt dương bàn tròn Inax AL-295VChậu rửa mặt dương bàn tròn Inax

AL-295V

2.180.000₫1.350.000₫
Chậu rửa mặt dương bàn đá tròn 1 lỗ Inax L-294V(FC)Chậu rửa mặt dương bàn đá tròn 1 lỗ Inax L-294V(FC)

L-294VFC

2.850.000₫2.190.000₫
Chậu rửa mặt dương bàn tròn Inax L-295V Chậu rửa mặt dương bàn tròn Inax

L-295V

1.940.000₫1.190.000₫
Chậu dương bàn đá 1 lỗ men Aqua Inax AL-652V(FC)Chậu dương bàn đá 1 lỗ men Aqua Inax AL-652V(FC)

AL-652VFC

5.740.000₫3.210.000₫
Chậu rửa mặt dương bàn đá tròn 3 lỗ Inax L-294V(EC)Chậu rửa mặt dương bàn đá tròn 3 lỗ Inax L-294V(EC)

L-294VEC

2.850.000₫2.190.000₫

Chậu rửa bán âm bàn Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Chậu Rửa Mặt Lavabo Bán Âm 1 lỗ Inax L-345V(FC)Chậu Rửa Mặt Lavabo Bán Âm 1 lỗ Inax L-345V(FC)

L-345VFC

2.710.000₫1.590.000₫
Chậu rửa mặt bán âm bàn đá tròn Inax L-333V Chậu rửa mặt bán âm bàn đá tròn Inax

L-333V

2.380.000₫1.790.000₫
Chậu rửa mặt bán âm tròn Inax AL-333VChậu rửa mặt bán âm tròn Inax

AL-333V

2.580.000₫2.050.000₫

Chậu rửa âm bàn đá Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Chậu rửa mặt âm bàn đá 1 lỗ Inax AL-2094VFCChậu rửa mặt âm bàn đá 1 lỗ Inax AL-

2094VFC

2.360.000₫1.690.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá 3 lỗ Inax AL-2094VECChậu rửa mặt âm bàn đá 3 lỗ Inax

AL-2094VEC

2.360.000₫1.690.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax L-2293VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax L-2293V

l-2293v

1.470.000₫1.190.000₫
Chậu rửa mặt bán âm bàn đá tròn Inax L-333V Chậu rửa mặt bán âm bàn đá tròn Inax

L-333V

2.380.000₫1.790.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax L-2298VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax

L-2298V

2.130.000₫1.590.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax L-2216VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax

L-2216V

1.570.000₫1.190.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax AL-2298VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax

AL-2298V

2.410.000₫1.790.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax AL-2216VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax

AL-2216V

1.880.000₫1.390.000₫
Chậu rửa mặt âm bàn đá Inax AL-2293VChậu rửa mặt âm bàn đá Inax

AL-2293V

1.770.000₫1.390.000₫

Giá chậu dương vành Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax L-2398VChậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax

L-2398V

1.440.000₫1.090.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax AL-2398VChậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax

AL-2398V

1.770.000₫1.290.000₫
Chậu rửa mặt dương vành 1 lỗ Inax AL-2395VChậu rửa mặt dương vành 1 lỗ Inax

AL-2395V

1.590.000₫1.250.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2395V(EC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2395V(EC)

L-2395VEC

1.270.000₫990.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành Inax L-2395V copyChậu rửa mặt bàn đá dương vành Inax L-2395V copy

L-2395V-copy

1.010.000₫900.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax L-2396V(FC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax L-2396V(FC)

L-2396VFC

1.030.000₫809.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax L-2395V(FC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ Inax L-2395V(FC)

L-2395VFC

1.270.000₫990.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2396V(EC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2396V(EC)

L-2396VEC

1.080.000₫890.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2397V(EC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 3 lỗ Inax L-2397V(EC)

L-2397VEC

3.510.000₫2.750.000₫
Chậu rửa mặt dương vành 1 lỗ INAX AL-2395V(FC)Chậu rửa mặt dương vành 1 lỗ INAX AL-2395V(FC)

AL-2395VFC

1.590.000₫1.250.000₫
Chậu rửa mặt dương vành 3 lỗ INAX AL-2397V(EC)Chậu rửa mặt dương vành 3 lỗ INAX AL-2397V(EC)

AL-2397VEC

3.690.000₫2.920.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ INAX AL-2398V(FC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ INAX AL-2398V(FC)

AL-2398VFC

1.770.000₫1.290.000₫
Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ INAX L-2398V(FC)Chậu rửa mặt bàn đá dương vành 1 lỗ INAX L-2398V(FC)

L-2398VFC

1.440.000₫1.090.000₫

Báo giá lavabo Inax treo tường

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax AL-289V+L-288VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

AL-289V+L-288VC

2.140.000₫1.750.000₫
Chậu rửa mặt treo tường men Aqua Inax AL-289VChậu rửa mặt treo tường men Aqua Inax

AL-289V

1.350.000₫1.030.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax L-289V+L-288VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

L-289V+L-288VC

1.890.000₫1.550.000₫
Chậu rửa mặt treo tường Inax L-289VChậu rửa mặt treo tường Inax

L-289V

1.100.000₫850.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân dài Inax L-282V+L-284VD Chậu rửa mặt treo tường chân dài Inax

L-282V+L-284VD

1.300.000₫1.150.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-282V(EC)Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-282V(EC)

L-282VEC

600.000₫530.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-284VFCChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax

L-284VFC

720.000₫590.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-285VECChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax

L-285VEC

790.000₫630.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-288VFC copyChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-288VFC copy

L-288VFC-copy

1.040.000₫900.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-297V(EC) không chânChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-297V(EC) không chân

L-297VEC

1.390.000₫1.110.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-312V(FC) không chânChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-312V(FC) không chân

L-312VFC

1.760.000₫950.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-312V(EC) không chânChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-312V(EC) không chân

L-312VEC

1.760.000₫950.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax AL-312V(EC) không chânChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax AL-312V(EC) không chân

AL-312VEC

2.060.000₫1.130.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax AL-312V(FC) không chânChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax AL-312V(FC) không chân

AL-312VFC

2.060.000₫1.130.000₫
Chân lửng chậu treo tường Inax L-288VCChân lửng chậu treo tường Inax

L-288VC

790.000₫700.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax AL-312V+L-298VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

AL-312V+L-298VC

320.000₫1.850.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax L-312V+L-298VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

L-312V+L-298VC

2.860.000₫1.690.000₫
Chậu rửa treo tường chân dài Inax L-298V+L-298VD Chậu rửa treo tường chân dài Inax

L-298V+L-298VD

2.720.000₫2.390.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân dài Inax L-284V+L-284VDChậu rửa mặt treo tường chân dài Inax

L-284V+L-284VD

1.420.000₫1.190.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax L-284V+L-284VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

L-284V+L-284VC

1.420.000₫1.190.000₫
Chậu rửa mặt treo tường Chân dài Inax L-285V+L-288VDChậu rửa mặt treo tường Chân dài Inax

L-285V+L-288VD

1.910.000₫1.290.000₫
Chậu rửa mặt treo tường Chân lửng Inax L-285V+L-288VCChậu rửa mặt treo tường Chân lửng Inax

L-285V+L-288VC

1.950.000₫1.290.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-288VEC không chânChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax không chân

L-288VEC

1.160.000₫890.000₫
Chậu rửa treo tường chân lửng Inax L-298V+L-298VCChậu rửa treo tường chân lửng Inax

L-298V+L-298VC

2.720.000₫2.219.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax L-297V+L-297VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

L-297V+L-297VC

2.350.000₫1.850.000₫
Chậu treo tường 1 lỗ Inax kích thước nhỏ L-282V(FC)Chậu treo tường 1 lỗ Inax kích thước nhỏ L-282V(FC)

L-282VFC

600.000₫530.000₫
Chậu rửa đa năng treo tường Inax S-17V Chậu rửa đa năng treo tường Inax

S-17V

2.030.000₫1.890.000₫
Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ nhất Inax L-280VChậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ nhất Inax

L-280V

480.000₫430.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax L-284VECChậu rửa mặt treo tường 3 lỗ Inax

L-284VEC

720.000₫590.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-285VFCChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax

L-285VFC

790.000₫630.000₫
Chậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax L-288V+L-288VCChậu rửa mặt treo tường chân lửng Inax

L-288V+L-288VC

1.910.000₫1.590.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-297V(FC) không chânChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-297V(FC) không chân

L-297VFC

1.390.000₫1.100.000₫
Chậu rửa treo tường Inax L-298V (Bỏ mẫu)Chậu rửa treo tường Inax (Bỏ mẫu)

L-298V

1.050.000₫65.000₫
Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ Inax L-283V (Bỏ mẫu)Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ Inax (Bỏ mẫu)

L-283V

460.000₫450.000₫
Chân chậu lừng treo tường Inax L-284VCChân chậu lừng treo tường Inax

L-284VC

700.000₫590.000₫
Chậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax L-288VFC không chânChậu rửa mặt treo tường 1 lỗ Inax không chân

L-288VFC

1.160.000₫890.000₫
Chân lửng chậu treo tường Inax L-297VC (không chậu)Chân lửng chậu treo tường Inax (không chậu)

L-297VC

960.000₫850.000₫
Chân lửng chậu rửa treo tường Inax L-298VCChân lửng chậu rửa treo tường Inax

L-298VC

1.130.000₫950.000₫

Giá chậu rửa Inax nhỏ nhất

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Lavabo chậu rửa mặt góc nhỏ đẹp Inax L-281VLavabo chậu rửa mặt góc nhỏ đẹp Inax

L-281V

720.000₫590.000₫
Chậu treo tường 1 lỗ Inax kích thước nhỏ L-282V(FC)Chậu treo tường 1 lỗ Inax kích thước nhỏ L-282V(FC)

L-282VFC

600.000₫530.000₫
Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ nhất Inax L-280VChậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ nhất Inax

L-280V

480.000₫430.000₫
Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ Inax L-283V (Bỏ mẫu)Chậu rửa mặt treo tường kích thước nhỏ Inax (Bỏ mẫu)

L-283V

460.000₫450.000₫

Giá tủ chậu rửa mặt Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bộ tủ chậu vòi rửa Inax CB1206-5QF-B (màu gỗ đậm) Bộ tủ chậu vòi rửa Inax (màu gỗ đậm)

CB1206-5QF-B

17.040.000₫14.490.000₫
Bộ tủ chậu vòi rửa Inax CB1206-4IF-BBộ tủ chậu vòi rửa Inax

CB1206-4IF-B

17.040.000₫14.100.000₫
Bộ tủ chậu vòi rửa Inax CB0504-4IF-BBộ tủ chậu vòi rửa Inax

CB0504-4IF-B

8.180.000₫6.889.000₫
Bộ tủ chậu vòi rửa Inax CB0504-5QF-BBộ tủ chậu vòi rửa Inax

CB0504-5QF-B

8.180.000₫6.627.000₫

Sen cây Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Sen Cây Bát Vuông 5 Chế Độ Inax BFV-615S-3CSen Cây Bát Vuông 5 Chế Độ Inax

BFV-615S-3C

11.020.000₫6.500.000₫
Sen Cây Bát Vuông Inax BFV-615S-9CSen Cây Bát Vuông Inax

BFV-615S-9C

11.020.000₫6.600.000₫
Sen Cây Bát Vuông Tăng Áp Inax BFV-615S-7CSen Cây Bát Vuông Tăng Áp Inax

BFV-615S-7C

11.120.000₫6.700.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax BFV-655T-8C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax (S600)

BFV-655T-8C

31.990.000₫23.750.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax BFV-655T-7C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax (S600)

BFV-655T-7C

31.990.000₫23.650.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ 5 Chế Độ Inax BFV-655T-3C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ 5 Chế Độ Inax (S600)

BFV-655T-3C

31.990.000₫23.550.000₫
Sen Cây Tăng Áp Inax BFV-635S-8C (S400)Sen Cây Tăng Áp Inax (S400)

BFV-635S-8C

14.910.000₫11.000.000₫
Sen Cây Tăng Áp Inax BFV-635S-7C (S400)Sen Cây Tăng Áp Inax (S400)

BFV-635S-7C

14.810.000₫10.900.000₫
Sen Cây 5 Chế Độ Inax BFV-635S-3C (S400)Sen Cây 5 Chế Độ Inax (S400)

BFV-635S-3C

14.710.000₫10.800.000₫
Sen cây tăng áp Inax BFV-1115S-8CSen cây tăng áp Inax

BFV-1115S-8C

6.390.000₫3.990.000₫
Sen Tắm Cây Nhiệt Độ Inax BFV-3415T-3CSen Tắm Cây Nhiệt Độ Inax

BFV-3415T-3C

13.490.000₫7.090.000₫
Sen Tắm Cây Inax BFV-17-8C/BFV-CL1 LạnhSen Tắm Cây Inax Lạnh

BFV-17-8C/BFV-CL1

6.720.000₫4.250.000₫
Sen cây Inax BFV-1405SSen cây Inax

BFV-1405S

7.690.000₫4.850.000₫
Sen cây INAX BFV-1115SSen cây INAX

BFV-1115S

6.130.000₫3.850.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-655T (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Inax (S600)

BFV-655T

31.990.000₫23.500.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-3415T Sen Cây Nhiệt Độ Inax

BFV-3415T

13.490.000₫7.090.000₫
Sen cây tắm đứng Inax BFV-50SSen cây tắm đứng Inax

BFV-50S

13.220.000₫9.750.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1205S (Bỏ mẫu)Sen tắm cây nóng lạnh Inax (Bỏ mẫu)

BFV-1205S

6.700.000₫63.850₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1305S (Bỏ mẫu)Sen tắm cây nóng lạnh Inax (Bỏ mẫu)

BFV-1305S

5.360.000₫90.000₫
Sen tắm cây Inax BFV-2015SSen tắm cây Inax

BFV-2015S

10.490.000₫7.710.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-41SSen tắm cây nóng lạnh Inax

BFV-41S

10.230.000₫7.303.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-41S-5CSen tắm cây nóng lạnh Inax

BFV-41S-5C

10.280.000₫7.080.000₫
Sen tắm cây Inax BFV-60SSen tắm cây Inax

BFV-60S

17.650.000₫13.600.000₫
Sen cây nhiệt độ tăng áp Inax BFV-3415T-7CSen cây nhiệt độ tăng áp Inax

BFV-3415T-7C

13.370.000₫6.990.000₫
Sen cây nhiệt độ tăng áp Inax Inax BFV-3415T-8CSen cây nhiệt độ tăng áp Inax Inax

BFV-3415T-8C

13.490.000₫7.090.000₫

Vòi sen nhiệt độ Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax BFV-655T-8C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax (S600)

BFV-655T-8C

31.990.000₫23.750.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax BFV-655T-7C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Tăng Áp Inax (S600)

BFV-655T-7C

31.990.000₫23.650.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ 5 Chế Độ Inax BFV-655T-3C (S600)Sen Cây Nhiệt Độ 5 Chế Độ Inax (S600)

BFV-655T-3C

31.990.000₫23.550.000₫
Vòi sen tắm đứng nhiệt độ Inax BFV-3415T-9CVòi sen tắm đứng nhiệt độ Inax

BFV-3415T-9C

13.670.000₫7.190.000₫
Sen Tắm Nhiệt Độ INAX BFV-8145T-5CSen Tắm Nhiệt Độ INAX

BFV-8145T-5C

7.345.000₫6.370.000₫
Sen Tắm Cây Nhiệt Độ Inax BFV-3415T-3CSen Tắm Cây Nhiệt Độ Inax

BFV-3415T-3C

13.490.000₫7.090.000₫
Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-655T (S600)Sen Cây Nhiệt Độ Inax (S600)

BFV-655T

31.990.000₫23.500.000₫
Sen tắm tự điều chỉnh nhiệt độ Inax BFV-8145T-1CSen tắm tự điều chỉnh nhiệt độ Inax

BFV-8145T-1C

7.245.000₫6.030.000₫
Sen tắm tự điều chỉnh nhiệt độ Inax BFV-8145TSen tắm tự điều chỉnh nhiệt độ Inax

BFV-8145T

7.245.000₫5.932.000₫
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013TSen tắm nhiệt độ Inax

BFV-6013T

8.250.000₫3.310.000₫
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4CSen tắm nhiệt độ Inax

BFV-3413T-4C

4.720.000₫2.850.000₫
Vòi sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3CVòi sen tắm nhiệt độ Inax

BFV-7145T-3C

10.220.000₫480.000₫
Sen tắm nhiệt độ tăng áp Inax BFV-3413T-7CSen tắm nhiệt độ tăng áp Inax

BFV-3413T-7C

5.050.000₫2.950.000₫
Sen tắm nhiệt độ tăng áp Inax BFV-3413T-8CSen tắm nhiệt độ tăng áp Inax

BFV-3413T-8C

5.140.000₫2.990.000₫
Sen cây nhiệt độ tăng áp Inax BFV-3415T-7CSen cây nhiệt độ tăng áp Inax

BFV-3415T-7C

13.370.000₫6.990.000₫
Sen cây nhiệt độ tăng áp Inax Inax BFV-3415T-8CSen cây nhiệt độ tăng áp Inax Inax

BFV-3415T-8C

13.490.000₫7.090.000₫

Vòi sen nóng lạnh Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Sen Tắm Nóng Lạnh 5 Chế Độ Inax BFV-1113S-3CSen Tắm Nóng Lạnh 5 Chế Độ Inax

BFV-1113S-3C

2.720.000₫1.800.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-1CSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1113S-1C

2.450.000₫1.690.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-3CSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1403S-3C

3.080.000₫2.150.000₫
Vòi sen tắm đứng nóng lạnh Inax BFV-635S (S400)Vòi sen tắm đứng nóng lạnh Inax (S400)

BFV-635S

14.710.000₫10.800.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1103S-4C (Bỏ mẫu)Sen tắm nóng lạnh INAX (Bỏ mẫu)

BFV-1103S-4C

2.000.000₫20.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1103S ( Bỏ Mẫu ) Sen tắm nóng lạnh INAX ( Bỏ Mẫu )

BFV-1103S

1.820.000₫25.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-1CSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1003S-1C

3.940.000₫2.950.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-2CSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1003S-2C

3.580.000₫2.750.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003SSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1003S

3.440.000₫2.550.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-103SSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-103S

3.960.000₫3.264.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-203SSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-203S

4.190.000₫3.499.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-283S (BỎ MẪU)Sen tắm nóng lạnh INAX (BỎ MẪU)

BFV-283S

3.450.000₫50.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-283S-3CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-283S-3C

3.720.000₫3.009.700₫
Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-4000S (Dừng sản xuất)Vòi sen nóng lạnh INAX (Dừng sản xuất)

BFV-4000S

6.610.000₫810.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-903S-1CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-903S-1C

2.295.000₫1.979.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-903S-2CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-903S-2C

2.066.000₫1.781.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1303SSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-1303S

1.690.000₫1.500.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1303S-4CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-1303S-4C

1.860.000₫1.598.000₫
Vòi sen nước nóng lạnh INAX BFV-213S-1CVòi sen nước nóng lạnh INAX

BFV-213S-1C

4.730.000₫3.690.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-203S-5CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-203S-5C

4.300.000₫4.300.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-213S-5CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-213S-5C

4.870.000₫3.690.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-283S-5CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-283S-5C

3.739.000₫3.400.000₫
Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-213S-3CVòi sen nóng lạnh INAX

BFV-213S-3C

4.870.000₫3.690.000₫
Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1203SVòi sen nóng lạnh INAX

BFV-1203S

2.150.000₫1.435.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1203S-4CSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-1203S-4C

2.450.000₫1.639.000₫
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-113SSen tắm nóng lạnh INAX

BFV-113S

5.070.000₫3.450.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-223SSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-223S

4.000.000₫2.750.000₫
Vòi sen nóng lạnh Inax BFV-2013SVòi sen nóng lạnh Inax

BFV-2013S

3.040.000₫1.990.000₫
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-4CSen tắm nóng lạnh Inax

BFV-1113S-4C

2.310.000₫1.650.000₫
Sen tắm nóng lạnh tăng áp Inax BFV-1113S-7CSen tắm nóng lạnh tăng áp Inax

BFV-1113S-7C

2.600.000₫1.790.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1205S (Bỏ mẫu)Sen tắm cây nóng lạnh Inax (Bỏ mẫu)

BFV-1205S

6.700.000₫63.850₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1305S (Bỏ mẫu)Sen tắm cây nóng lạnh Inax (Bỏ mẫu)

BFV-1305S

5.360.000₫90.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-41SSen tắm cây nóng lạnh Inax

BFV-41S

10.230.000₫7.303.000₫
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-41S-5CSen tắm cây nóng lạnh Inax

BFV-41S-5C

10.280.000₫7.080.000₫

Vòi sen Inax âm tường âm trần

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Sen tắm âm tường Inax BFV-71SECSen tắm âm tường Inax

BFV-71SEC

12.180.000₫8.950.000₫
Sen tắm âm tường Inax BFV-81SEHCSen tắm âm tường Inax

BFV-81SEHC

16.800.000₫12.350.000₫
Sen tắm âm tường Inax BFV-81SEHWSen tắm âm tường Inax

BFV-81SEHW

16.800.000₫12.350.000₫
Sen tắm âm tường Inax BFV-81SECSen tắm âm tường Inax

BFV-81SEC

14.850.000₫10.950.000₫
Sen tắm âm tường Inax BFV-81SEWSen tắm âm tường Inax

BFV-81SEW

15.620.000₫11.950.000₫
Sen tắm âm tường Inax BFV-28SSen tắm âm tường Inax

BFV-28S

5.280.000₫3.790.000₫

Giá vòi chậu lavabo Inax nóng lạnh

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi chậu rửa mặt nóng lạnh Inax LFV-2012-R Vòi chậu rửa mặt nóng lạnh Inax

LFV-2012-R

2.330.000₫1.800.000₫
Vòi chậu rửa mặt nóng lạnh Inax LFV-1402S-RVòi chậu rửa mặt nóng lạnh Inax

LFV-1402S-R

1.870.000₫1.390.000₫
Vòi cảm ứng nóng lạnh dùng pin Inax AMV-300KVòi cảm ứng nóng lạnh dùng pin Inax

AMV-300K

19.680.000₫15.620.000₫
Vòi chậu rửa mặt 1 lỗ nóng lạnh Inax LFV-612S (S200)Vòi chậu rửa mặt 1 lỗ nóng lạnh Inax (S200)

LFV-612S

2.820.000₫1.750.000₫
Vòi lavabo nóng lạnh cảm ứng dùng điện Inax AMV-90K(220V) Dừng sản xuấtVòi lavabo nóng lạnh cảm ứng dùng điện Inax Dừng sản xuất

AMV-90K(220V)

17.500.000₫17.500.000₫
Vòi chậu 1 lỗ rửa mặt nóng lạnh Inax LFV-632S-2 (S400)Vòi chậu 1 lỗ rửa mặt nóng lạnh Inax (S400)

LFV-632S-2

3.900.000₫2.390.000₫
Vòi chậu rửa mặt 3 lỗ nóng lạnh Inax LFV-7100BVòi chậu rửa mặt 3 lỗ nóng lạnh Inax

LFV-7100B

9.510.000₫7.100.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lanh 1 Chân Cao Inax LFV-652SH (S600)Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lanh 1 Chân Cao Inax (S600)

LFV-652SH

6.330.000₫3.850.000₫
Vòi cảm ứng nóng lạnh dùng pin Inax AMV-90 (Dừng sản xuất)Vòi cảm ứng nóng lạnh dùng pin Inax (Dừng sản xuất)

AMV-90

14.460.000₫8.109.000₫
Vòi rửa cảm ứng nóng lạnh INAX AMV-50BVòi rửa cảm ứng nóng lạnh INAX

AMV-50B

12.720.000₫9.980.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX LFV-1102S-1 (BỎ MẪU)Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX (BỎ MẪU)

LFV-1102S-1

1.950.000₫50.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-1001SVòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax

LFV-1001S

3.100.000₫2.350.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX LFV-1101SVòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX

LFV-1101S

2.350.000₫1.350.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-3002SVòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax

LFV-3002S

3.230.000₫2.470.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-4001S (Dừng sản xuất)Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax (Dừng sản xuất)

LFV-4001S

5.300.000₫650.000₫
Vòi chậu rửa mặt 3 lỗ nóng lạnh Inax LFV-3001SVòi chậu rửa mặt 3 lỗ nóng lạnh Inax

LFV-3001S

3.470.000₫2.590.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-8000SVòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax

LFV-8000S

5.000.000₫3.490.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-5002SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-5002S

5.120.000₫3.650.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1Lỗ Nóng Lạnh INAX LFV-7102S (Dừng sản xuất)Vòi Chậu Rửa Mặt 1Lỗ Nóng Lạnh INAX (Dừng sản xuất)

LFV-7102S

4.900.000₫870.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX LFV-1202S-1Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX

LFV-1202S-1

1.790.000₫1.198.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX LFV-1101S-1Vòi Chậu Rửa Mặt NÓNG LẠNH INAX

LFV-1101S-1

1.660.000₫1.350.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-212SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-212S

3.770.000₫2.850.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-8100B (Dừng sản xuất)Vòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax (Dừng sản xuất)

LFV-8100B

6.870.000₫990.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-402SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-402S

3.740.000₫2.350.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-111SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-111S

3.940.000₫2.690.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-502SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-502S

4.600.000₫2.790.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-112SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-112S

3.400.000₫2.250.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-5012SVòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Nóng Lạnh Inax

LFV-5012S

5.000.000₫3.090.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-6012S Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-6012S

4.880.000₫2.890.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Cao Inax LFV-112SHVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Cao Inax

LFV-112SH

4.800.000₫3.550.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-222SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-222S

2.760.000₫1.850.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax LFV-221SVòi Chậu Rửa Mặt 3 Lỗ Nóng Lạnh Inax

LFV-221S

3.170.000₫2.090.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Thấp Nóng Lạnh Inax LFV-2012SVòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Thấp Nóng Lạnh Inax

LFV-2012S

2.330.000₫1.390.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Thấp Nóng Lạnh Inax LFV-2002SVòi Chậu Rửa Mặt 1 Lỗ Thấp Nóng Lạnh Inax

LFV-2002S

2.490.000₫1.790.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax LFV-1402SVòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh Inax

LFV-1402S

1.870.000₫1.390.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 2 Chân Nóng Lạnh Inax LFV-1401SVòi Chậu Rửa Mặt 2 Chân Nóng Lạnh Inax

LFV-1401S

2.020.000₫1.490.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 2 Chân Nóng Lạnh Inax LFV-1111SVòi Chậu Rửa Mặt 2 Chân Nóng Lạnh Inax

LFV-1111S

1.910.000₫1.350.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh 1 Chân INAX LFV-632S (S400)Vòi Chậu Rửa Mặt Nóng Lạnh 1 Chân INAX (S400)

LFV-632S

3.430.000₫200.000₫

Giá vòi lavabo Inax lạnh

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi cảm ứng nước lạnh dùng điện Inax AMV-90 (220V) (Dừng sản xuất)Vòi cảm ứng nước lạnh dùng điện Inax (Dừng sản xuất)

AMV-90 (220V)

10.460.000₫6.900.000₫
Vòi tự ngắt Nước Lạnh Bán Tự Động Inax LFV-P02B Vòi tự ngắt Nước Lạnh Bán Tự Động Inax

LFV-P02B

3.910.000₫2.850.000₫
Vòi lavabo 1 đường nước lạnh Inax LFV-13BPVòi lavabo 1 đường nước lạnh Inax

LFV-13BP

1.380.000₫1.090.000₫
Vòi rửa lavabo 1 đường nước lạnh Inax LFV-12APVòi rửa lavabo 1 đường nước lạnh Inax

LFV-12AP

1.160.000₫990.000₫
Vòi Lavabo 1 Đường Nước Lạnh Inax LFV-17PVòi Lavabo 1 Đường Nước Lạnh Inax

LFV-17P

910.000₫780.000₫
Vòi Lavabo 1 Đường Nước Lạnh Inax LFV-11APVòi Lavabo 1 Đường Nước Lạnh Inax

LFV-11AP

1.310.000₫1.050.000₫
Vòi lavabo 1 đường nước lạnh Inax LF-1PVòi lavabo 1 đường nước lạnh Inax

LF-1P

1.280.000₫1.090.000₫
Vòi Chậu Rửa Mặt 1 đường nước lạnh Inax LFV-21SP (Bỏ mẫu)Vòi Chậu Rửa Mặt 1 đường nước lạnh Inax (Bỏ mẫu)

LFV-21SP

1.520.000₫90.000₫
Vòi Nước Lạnh INAX LF-14-13Vòi Nước Lạnh INAX

LF-14-13

140.000₫1.190.000₫
Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-21S (Bỏ mẫu)Vòi chậu nước lạnh Inax (Bỏ mẫu)

LFV-21S

1.430.000₫70.000₫
Vòi rửa nước lạnh Inax LFV-20S (Bỏ mẫu)Vòi rửa nước lạnh Inax (Bỏ mẫu)

LFV-20S

1.330.000₫10.000₫
Vòi rửa nước lạnh Inax LFV-13BVòi rửa nước lạnh Inax

LFV-13B

1.180.000₫995.000₫
Vòi lavabo 2 đường nước lạnh Inax LF-1Vòi lavabo 2 đường nước lạnh Inax

LF-1

1.110.000₫950.000₫
Vòi rửa nước lạnh Inax LFV-12AVòi rửa nước lạnh Inax

LFV-12A

1.050.000₫890.000₫
Vòi rửa nước lạnh Inax LFV-11AVòi rửa nước lạnh Inax

LFV-11A

1.140.000₫850.000₫
Vòi rửa mặt 1 đường nước lạnh Inax LFV-17Vòi rửa mặt 1 đường nước lạnh Inax LFV-17

lfv-17

780.000₫650.000₫

Giá vòi rửa bát Inax gắn chậu

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-18Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax

SFV-18

1.350.000₫990.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-21SVòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax

SFV-21S

1.610.000₫1.100.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-21Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-21

sfv-21

1.660.000₫1.190.000₫
Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu INAX SFV-801S (Bỏ mẫu)Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu INAX (Bỏ mẫu)

SFV-801S

3.100.000₫90.000₫
Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu Inax SFV-802SVòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu Inax

SFV-802S

2.960.000₫2.100.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-29SVòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax

SFV-29S

1.750.000₫1.290.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-31S (bỏ mẫu)Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax (bỏ mẫu)

SFV-31S

2.650.000₫56.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-30Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax

SFV-30

1.910.000₫1.300.000₫
Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax SFV-17Vòi rửa bát lạnh gắn chậu Inax

SFV-17

970.000₫790.000₫

Giá vòi chậu rửa bát nóng lạnh Inax cảm ứng

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi Rửa Bát Cảm Ứng Dùng Pin Inax SF-NB454SX-J Nhập Khẩu Nhật BảnVòi Rửa Bát Cảm Ứng Dùng Pin Inax Nhập Khẩu Nhật Bản

SF-NB454SX-J

23.790.000₫14.300.000₫
Vòi Rửa Bát Nóng Lạnh Cảm Ứng Nhật Bản Inax JF-NB4545SXVòi Rửa Bát Nóng Lạnh Cảm Ứng Nhật Bản Inax

JF-NB4545SX

22.000.000₫14.300.000₫

Giá vòi xịt Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi xịt vệ sinh Inox Inax CFV-105MMVòi xịt vệ sinh Inox Inax

CFV-105MM

1.060.000₫850.000₫
Vòi xịt inox dây PVC Inax CFV-105MPVòi xịt inox dây PVC Inax

CFV-105MP

1.060.000₫850.000₫
Vòi xịt vệ sinh bằng nhựa Inax CFV-102M Vòi xịt vệ sinh bằng nhựa Inax

CFV-102M

510.000₫410.000₫
Vòi xịt vệ sinh nhựa Inax CFV-102AVòi xịt vệ sinh nhựa Inax

CFV-102A

410.000₫330.000₫

Giá vòi nước Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Vòi Gạt Nước Lạnh Treo Tường Inax LF-15G-13(JW)Vòi Gạt Nước Lạnh Treo Tường Inax

LF-15G-13(JW)

1.030.000₫950.000₫
Vòi rửa gắn tường nước lạnh Inax LF-7R-13Vòi rửa gắn tường nước lạnh Inax

LF-7R-13

980.000₫850.000₫
Vòi nước lạnh gắn tường Inax LF-16-13Vòi nước lạnh gắn tường Inax

LF-16-13

960.000₫850.000₫
Vòi nước lạnh gắn tường Inax LF-12-13Vòi nước lạnh gắn tường Inax

LF-12-13

960.000₫760.000₫

Giá gương soi Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Gương elip 50x70cm Inax KF-5070VACGương elip 50x70cm Inax

KF-5070VAC

950.000₫795.000₫
Gương chữ nhật 50x70cm Inax KF-5075VAGương chữ nhật 50x70cm Inax

KF-5075VA

950.000₫790.000₫
Gương chùa Inax KF-6075VAR 60x75cmGương chùa Inax 60x75cm

KF-6075VAR

1.410.000₫1.195.000₫
Gương soi chữ nhật Inax KF-6090VA 60x90cmGương soi chữ nhật Inax 60x90cm

KF-6090VA

1.590.000₫1.350.000₫
Gương chữ nhật Inax KF-4560VA 45x60cmGương chữ nhật Inax 45x60cm

KF-4560VA

800.000₫695.000₫

Giá phụ kiện phòng tắm Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Phụ kiện 6 món sứ Inax H-AC480V6Phụ kiện 6 món sứ Inax

H-AC480V6

1.320.000₫1.090.000₫
Phụ kiện 6 món sứ Inax H-AC400V6Phụ kiện 6 món sứ Inax

H-AC400V6

980.000₫820.000₫
 

Giá máy sấy tay Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Máy sấy tay Inax JT-2162Máy sấy tay Inax

JT-2162

36.340.000₫31.350.000₫
Máy sấy tay Inax JT-1000Máy sấy tay Inax

JT-1000

19.380.000₫14.350.000₫
Máy sấy tay cảm ứng Inax KS-370Máy sấy tay cảm ứng Inax

KS-370

6.700.000₫5.980.000₫
Máy sấy táy Inax JT-SB216KSN-W-EMáy sấy táy Inax

JT-SB216KSN-W-E

18.950.000₫13.330.000₫

Giá phếu thoát sàn Inax

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Thoát sàn dài Inax PBFV-600Thoát sàn dài Inax

PBFV-600

4.120.000₫3.450.000₫
Ga thoát sàn 10*10cm phi 90 Inax FDV-10FGa thoát sàn 10*10cm phi 90 Inax

FDV-10F

820.000₫750.000₫
Ga thoát sàn 12*12cm phi 60 Inax FDV-12TGa thoát sàn 12*12cm phi 60 Inax

FDV-12T

1.240.000₫810.000₫
Ga thoát sàn 10*10cm phi 60 INAX FDV-10TGa thoát sàn 10*10cm phi 60 INAX

FDV-10T

920.000₫698.000₫
Ga thoát sàn 12*12cm phi 90 Inax FDV-12FGa thoát sàn 12*12cm phi 90 Inax

FDV-12F

1.020.000₫750.000₫
Ga thoát sàn 12*12cm phi 75-90mm INAX FDV-12Ga thoát sàn 12*12cm phi 75-90mm INAX

FDV-12

310.000₫300.000₫

Trên đây là giá chi tiết, đầy đủ tất cả sản phẩm thiết bị vệ sinh Inax. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn thấy hữu ích cho người khác, hãy chia sẻ cho họ.

Cảm ơn các bạn!

Bạn nên xem thêm:

0 bình luận,

đánh giá về Bảng giá thiết bị vệ sinh Inax Nhật Bản tháng 7/2024

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.32934 sec| 3624.289 kb