SỐ 1 VIỆT NAM THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

Bảng giá bồn nước Nanosi mới nhất tháng 7/2024

03/09/2022

Nanosi là một trong những công ty sản xuất bồn nước chất lượng và được nhiều khách hàng tin dùng. Bồn nước Nanosi có mức giá hợp lý, phù hợp với các hộ gia đình và công trình.

Dưới đây là bảng giá tất cả bồn chứa nước Nanosi. Bảng giá giúp Quý khách hàng có thể lựa chọn loại sản phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng, phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Giá bồn inox công nghiệp Nanosi 30000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 30000L Ngang Phi 2200 NA 30000N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 30000L Ngang Phi 2200

NA 30000N F2200

133.740.000₫99.000.000₫

Giá bồn công nghiệp Nanosi 25000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 25000L Ngang Phi 2200 NA 25000.N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 25000L Ngang Phi 2200

NA 25000.N F2200

123.740.000₫84.500.000₫

Giá bồn công nghiệp inox Nanosi 20000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 2200 NA 20000N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 2200

NA 20000N F2200

103.740.000₫71.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 1900 NA 20000N F1900Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 1900

NA 20000N F1900

99.740.000₫69.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 1700 NA 20000N F1700Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 20000L Ngang Phi 1700

NA 20000N F1700

98.740.000₫67.000.000₫

Giá téc nước công nghiệp Nanosi 15000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1700 NA 15000.N F1700Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1700

NA 15000.N F1700

78.740.000₫46.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1900 NA 15000.N F1900Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1900

NA 15000.N F1900

80.740.000₫48.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 2200 NA 15000.N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 2200

NA 15000.N F2200

82.740.000₫50.000.000₫

Giá công nghiệp đứng nằm Nanosi 10000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1380 NA 10000N F1380Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1380

NA 10000N F1380

46.740.000₫29.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 2200 NA 10000N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 2200

NA 10000N F2200

52.740.000₫35.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1900 NA 10000N F1900Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1900

NA 10000N F1900

48.740.000₫33.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1700 NA 10000N F1700Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Ngang Phi 1700

NA 10000N F1700

48.740.000₫31.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 2200 NA 10000D F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 2200

NA 10000D F2200

53.740.000₫31.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 1900 NA 10000D F1900Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 1900

NA 10000D F1900

50.740.000₫29.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 1700 NA 10000D F1700Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 10000L Đứng Phi 1700

NA 10000D F1700

48.740.000₫27.500.000₫

Giá bồn nước Nanosi 6000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 6000L Nằm Phi 1380 NA 6000N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 6000L Nằm Phi 1380

NA 6000N F1380

25.850.000₫15.960.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 6000L Phi 1380 Đứng NA 6000D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 6000L Phi 1380 Đứng

NA 6000D F1380

23.300.000₫14.900.000₫

Giá bồn nước inox Nanosi 5000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 25000L Ngang Phi 2200 NA 25000.N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 25000L Ngang Phi 2200

NA 25000.N F2200

123.740.000₫84.500.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1700 NA 15000.N F1700Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1700

NA 15000.N F1700

78.740.000₫46.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1900 NA 15000.N F1900Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 1900

NA 15000.N F1900

80.740.000₫48.000.000₫
Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 2200 NA 15000.N F2200Bồn Inox Công Nghiệp Nanosi 15000L Ngang Phi 2200

NA 15000.N F2200

82.740.000₫50.000.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 5000L Phi 1380 Đứng NA 5000D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 5000L Phi 1380 Đứng

NA 5000D F1380

17.300.000₫12.550.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 5000L Nằm Phi 1380 NA 5000N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 5000L Nằm Phi 1380

NA 5000N F1380

18.850.000₫13.450.000₫

Giá bồn inox Nanosi 4500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Phi 1380 Đứng NA 4500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Phi 1380 Đứng

NA 4500D F1380

14.130.000₫11.360.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Nằm Phi 1380 NA 4500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Nằm Phi 1380

NA 4500N F1380

17.710.000₫12.160.000₫

Giá bồn nước Nanosi 4000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 4000L Phi 1380 Đứng NA 4000D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4000L Phi 1380 Đứng

NA 4000D F1380

14.720.000₫10.120.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 4000L Nằm Phi 1380 NA 4000N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4000L Nằm Phi 1380

NA 4000N F1380

14.230.000₫10.820.000₫

Giá bồn nước inox Nanosi 3500 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Phi 1380 Đứng NA 3500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Phi 1380 Đứng

NA 3500D F1380

12.515.000₫9.080.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Nằm Phi 1380 NA 3500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Nằm Phi 1380

NA 3500N F1380

12.890.000₫9.680.000₫

Giá bồn inox Nanosi 3000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Phi 1380 Đứng NA 3000D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Phi 1380 Đứng

NA 3000D F1380

11.515.000₫8.170.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Phi 1140 Đứng NA 3000D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Phi 1140 Đứng

NA 3000D F1140

11.250.000₫7.740.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Nằm Phi 1380 NA 3000N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Nằm Phi 1380

NA 3000N F1380

14.750.000₫8.730.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Nằm Phi 1140 NA 3000N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 3000L Nằm Phi 1140

NA 3000N F1140

11.470.000₫8.300.000₫

Giá téc inox Nanosi 2500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1140 Đứng NA 2500D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1140 Đứng

NA 2500D F1140

9.170.000₫6.750.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1380 Đứng NA 2500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1380 Đứng

NA 2500D F1380

11.290.000₫7.100.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1140 NA 2500N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1140

NA 2500N F1140

10.450.000₫7.250.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1380 NA 2500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1380

NA 2500N F1380

11.550.000₫7.600.000₫

Giá téc nước inox Nanosi 2000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Phi 1380 Đứng NA 2000D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Phi 1380 Đứng

NA 2000D F1380

7.960.000₫5.860.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Phi 1140 Đứng NA 2000D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Phi 1140 Đứng

NA 2000D F1140

7.680.000₫5.360.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Nằm Phi 1140 NA 2000N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Nằm Phi 1140

NA 2000N F1140

8.080.000₫5.760.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Nằm Phi 1380 NA 2000N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2000L Nằm Phi 1380

NA 2000N F1380

8.900.000₫6.160.000₫

Giá téc nước Nanosi 1500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 1140 Đứng NA 1500D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 1140 Đứng

NA 1500D F1140

5.700.000₫4.170.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 960 Đứng NA 1500D F960Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 960 Đứng

NA 1500D F960

5.220.000₫4.010.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 1140 NA 1500N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 1140

NA 1500N F1140

6.750.000₫4.470.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 960 NA 1500N F960Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 960

NA 1500N F960

6.500.000₫4.310.000₫

Giá bồn chứa nước Nanosi 1200L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 1200L Phi 980 Đứng NA 1200DBồn Nước Inox Nanosi 1200L Phi 980 Đứng

NA 1200D

4.250.000₫3.090.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1200L Nằm Phi 980 NA 1200NBồn Nước Inox Nanosi 1200L Nằm Phi 980

NA 1200N

5.250.000₫3.330.000₫

Giá téc chứa nước Nanosi 1000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 1000L Phi 940 Đứng NA 1000DBồn Nước Inox Nanosi 1000L Phi 940 Đứng

NA 1000D

3.850.000₫2.820.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1000L Nằm Phi 940 NA 1000NBồn Nước Inox Nanosi 1000L Nằm Phi 940

NA 1000N

5.050.000₫3.020.000₫

Giá bình nước Nanosi 700L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 700L Đứng NA 700DBồn Nước Inox Nanosi 700L Đứng

NA 700D

3.250.000₫2.330.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 700L Nằm Phi 720 NA 700NBồn Nước Inox Nanosi 700L Nằm Phi 720

NA 700N

3.450.000₫2.480.000₫

Giá bình chứa nước Nanosi 500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Phi 1380 Đứng NA 4500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Phi 1380 Đứng

NA 4500D F1380

14.130.000₫11.360.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Phi 1380 Đứng NA 3500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Phi 1380 Đứng

NA 3500D F1380

12.515.000₫9.080.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1140 Đứng NA 2500D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1140 Đứng

NA 2500D F1140

9.170.000₫6.750.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1380 Đứng NA 2500D F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Phi 1380 Đứng

NA 2500D F1380

11.290.000₫7.100.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 1140 Đứng NA 1500D F1140Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 1140 Đứng

NA 1500D F1140

5.700.000₫4.170.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 960 Đứng NA 1500D F960Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Phi 960 Đứng

NA 1500D F960

5.220.000₫4.010.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 500L Đứng NA 500D F720Bồn Nước Inox Nanosi 500L Đứng

NA 500D F720

2.450.000₫2.000.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Nằm Phi 1380 NA 4500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 4500L Nằm Phi 1380

NA 4500N F1380

17.710.000₫12.160.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Nằm Phi 1380 NA 3500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 3500L Nằm Phi 1380

NA 3500N F1380

12.890.000₫9.680.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1140 NA 2500N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1140

NA 2500N F1140

10.450.000₫7.250.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1380 NA 2500N F1380Bồn Nước Inox Nanosi 2500L Nằm Phi 1380

NA 2500N F1380

11.550.000₫7.600.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 1140 NA 1500N F1140Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 1140

NA 1500N F1140

6.750.000₫4.470.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 960 NA 1500N F960Bồn Nước Inox Nanosi 1500L Nằm Phi 960

NA 1500N F960

6.500.000₫4.310.000₫
Bồn Nước Inox Nanosi 500L Nằm Phi 720 NA 500N F720Bồn Nước Inox Nanosi 500L Nằm Phi 720

NA 500N F720

3.115.000₫2.120.000₫

Giá bồn nhựa Nanosi 5000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 5000 Lít Đứng NA 5000EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 5000 Lít Đứng

NA 5000EX D

15.250.000₫9.470.000₫

Giá bồn nhựa Nanosi 4000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 4000 Lít Đứng NA 4000EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 4000 Lít Đứng

NA 4000EX D

11.250.000₫7.520.000₫

Giá bồn nước nhựa Nanosi 3000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 3000 Lít Đứng NA 3000EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 3000 Lít Đứng

NA 3000EX D

7.250.000₫5.500.000₫

Giá bồn chứa nước nhựa Nanosi 2000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 2000 Lít Đứng NA 2000EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 2000 Lít Đứng

NA 2000EX D

5.250.000₫3.580.000₫

Giá bồn chứa nước bằng nhựa Nanosi 1500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 1500 Lít Đứng NA 1500EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 1500 Lít Đứng

NA 1500EX D

4.250.000₫2.980.000₫

Giá téc nhựa Nanosi 1000L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 1000 Lít Nằm NA 1000EX NBồn Nước Nhựa Nanosi 1000 Lít Nằm

NA 1000EX N

3.250.000₫2.230.000₫
Bồn Nước Nhựa Nanosi 1000 Lít Đứng NA 1000EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 1000 Lít Đứng

NA 1000EX D

3.250.000₫1.940.000₫

Giá téc nước nhựa Nanosi 500L

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Nhựa Nanosi 500 Lít Nằm NA 500EX NBồn Nước Nhựa Nanosi 500 Lít Nằm

NA 500EX N

2.950.000₫1.440.000₫
Bồn Nước Nhựa Nanosi 500 Lít Đứng NA 500EX DBồn Nước Nhựa Nanosi 500 Lít Đứng

NA 500EX D

2.950.000₫1.270.000₫

Trên đây là báo giá bồn nước Nanosi mới nhất cập nhật liên tục hàng ngày. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong việc tìm giá để tham khảo trước khi mua sao cho tiết kiệm chi phí nhất.

Bạn nên xem thêm bảng giá các hãng khác dưới đây:

0 bình luận,

đánh giá về Bảng giá bồn nước Nanosi mới nhất tháng 7/2024

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.24402 sec| 2816.391 kb