SỐ 1 VIỆT NAM THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

Bảng giá bồn nước inox Hoàn Mỹ mới nhất tháng 7/2024

14/10/2021

Hoàn Mỹ là một trong những nhãn hiệu bồn nước thuộc công ty Việt Á - chuyên sản xuất bồn nước inox. Tuy mới ra mắt thị trường nhưng bồn nước Hoàn Mỹ với dung tích đa dạng, chất lượng ổn định nên được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Luxbath tổng hợp giá tất cả mẫu mã bồn nước Hoàn Mỹ 2022 dưới đây để bạn có thể xem một cách dễ dàng, thuận tiện.

Giá bồn nước Hoàn Mỹ  300 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 300L Nằm HM 300NBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 300L Nằm

HM 300N

2.950.000₫1.710.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 300L Đứng HM 300DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 300L Đứng

HM 300D

2.950.000₫1.550.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 500l

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 500L Đứng HM 500DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 500L Đứng

HM 500D

2.950.000₫1.940.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 500L Nằm Ngang HM 500NBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 500L Nằm Ngang

HM 500N

3.970.000₫2.110.000₫

Giá bồn nước inox Hoàn Mỹ 700 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Téc Chứa Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 700L Nằm HM 700NBồn Téc Chứa Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 700L Nằm

HM 700N

3.370.000₫2.540.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 700L Đứng HM 700DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 700L Đứng

HM 700D

3.350.000₫2.390.000₫

Giá bồn inox Hoàn Mỹ 1000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1000L Đứng HM 1000DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1000L Đứng

HM 1000D

5.850.000₫3.050.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1000L Nằm Ngang HM 1000NBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1000L Nằm Ngang

HM 1000N

5.370.000₫3.250.000₫

Báo giá bồn inox Hoàn Mỹ 1200 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1200L Nằm Ngang HM 1200NBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1200L Nằm Ngang

HM 1200N

5.570.000₫3.760.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1200L Đứng HM 1200DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1200L Đứng

HM 1200D

5.350.000₫3.560.000₫

Giá bồn inox SUS304 Hoàn Mỹ 1300 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1300L Đứng Phi 1050 HM 1300DBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1300L Đứng Phi 1050

HM 1300D

5.550.000₫3.780.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1300L Nằm Ngang Phi 1050 HM 1300NBồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1300L Nằm Ngang Phi 1050

HM 1300N

5.770.000₫3.980.000₫

Giá téc nước Hoàn Mỹ 1500 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1500L Đứng Phi 1200 HM 1500Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1500L Đứng Phi 1200 HM 1500

HM 1500 D

6.830.000₫4.760.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1500L Nằm Phi 1200 HM 1500N 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 1500L Nằm Phi 1200

HM 1500N 1200

7.770.000₫5.000.000₫

Giá téc chứa nước Hoàn Mỹ 2000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Đứng Phi 1200 HM 2000D 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Đứng Phi 1200

HM 2000D 1200

9.850.000₫6.360.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Đứng Phi 1380 HM 2000D 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Đứng Phi 1380

HM 2000D 1380

9.850.000₫6.650.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Nằm Ngang Phi 1200 HM 2000N 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Nằm Ngang Phi 1200

HM 2000N 1200

9.400.000₫6.600.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Nằm Ngang Phi 1380 HM 2000N 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2000L Nằm Ngang Phi 1380

HM 2000N 1380

9.250.000₫6.900.000₫

Giá téc nước inox Hoàn Mỹ 2500 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox Hoàn Mỹ 2500L Nằm Ngang Phi 1380 HM 2500N F1380Bồn Inox Hoàn Mỹ 2500L Nằm Ngang Phi 1380

HM 2500N F1380

12.670.000₫8.470.000₫
Bồn Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Nằm Ngang Phi 1200 HM 2500N 1200Bồn Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Nằm Ngang Phi 1200

HM 2500N 1200

12.270.000₫8.140.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Đứng Phi 1380 HM 2500D 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Đứng Phi 1380

HM 2500D 1380

12.750.000₫8.230.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Đứng Phi 1200 HM 2500D 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 2500L Đứng Phi 1200

HM 2500D 1200

11.350.000₫7.890.000₫

Giá téc chứa nước inox Hoàn Mỹ 3000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Đứng Phi 1380 HM 3000D 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Đứng Phi 1380

HM 3000D 1380

8.650.000₫9.500.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Đứng Phi 1200 HM 3000D 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Đứng Phi 1200

HM 3000D 1200

9.350.000₫9.100.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Nằm Ngang Phi 1380 HM 3000N 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Nằm Ngang Phi 1380

HM 3000N 1380

8.970.000₫9.750.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Nằm Ngang Phi 1200 HM 3000N F1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3000L Nằm Ngang Phi 1200

HM 3000N F1200

10.970.000₫9.350.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 3500 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Đứng HM 3500D F1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Đứng

HM 3500D F1380

13.900.000₫10.800.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Đứng HM 3500D F1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Đứng

HM 3500D F1200

13.900.000₫10.500.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Nằm HM 3500N F1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Nằm

HM 3500N F1200

13.950.000₫10.800.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Nằm HM 3500N F1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 3500L Nằm

HM 3500N F1380

13.950.000₫11.100.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 4000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4000L Nằm Ngang Phi 1380 HM 4000N 1380Bồn Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4000L Nằm Ngang Phi 1380

HM 4000N 1380

17.780.000₫12.570.000₫
Bồn Inox Hoàn Mỹ 4000L Nằm Ngang Phi 1200 HM 4000N 1200Bồn Inox Hoàn Mỹ 4000L Nằm Ngang Phi 1200

HM 4000N 1200

17.970.000₫12.280.000₫
Bồn Hoàn Mỹ 4000L Đứng Phi 1380 HM 4000D 1380Bồn Hoàn Mỹ 4000L Đứng Phi 1380

HM 4000D 1380

16.550.000₫12.080.000₫
Bồn Inox Hoàn Mỹ 4000L Đứng Phi 1200 HM 4000D 1200Bồn Inox Hoàn Mỹ 4000L Đứng Phi 1200

HM 4000D 1200

14.350.000₫11.780.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 4500 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4500L Nằm HM 4500N F1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4500L Nằm

HM 4500N F1200

17.950.000₫13.700.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4500L Nằm HM 4500N F1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 4500L Nằm

HM 4500N F1380

18.950.000₫14.000.000₫
Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 4500L Đứng HM 4500D F1200Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 4500L Đứng

HM 4500D F1200

17.900.000₫13.200.000₫
Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 4500L Đứng HM 4500D F1380Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 4500L Đứng

HM 4500D F1380

18.900.000₫14.930.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 5000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Nằm Phi 1380 HM 5000N F1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Nằm Phi 1380

HM 5000N F1380

19.770.000₫15.430.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Nằm Ngang Phi 1200 HM 5000N 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Nằm Ngang Phi 1200

HM 5000N 1200

19.370.000₫15.080.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Đứng Phi 1380 HM 5000D 1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Đứng Phi 1380

HM 5000D 1380

19.750.000₫14.930.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Đứng Phi 1200 HM 5000D 1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 5000L Đứng Phi 1200

HM 5000D 1200

19.350.000₫14.580.000₫

Giá bồn nước Hoàn Mỹ 6000 lít

Mô tả sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yết Giá chiết khấu
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 6000L Nằm HM 6000N F1380Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 6000L Nằm

HM 6000N F1380

22.950.000₫18.000.000₫
Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 6000L Nằm HM 6000N F1200Bồn Nước Inox SUS304 Hoàn Mỹ 6000L Nằm

HM 6000N F1200

21.950.000₫17.700.000₫
Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 6000L Đứng HM 6000D F1380Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 6000L Đứng

HM 6000D F1380

28.900.000₫17.300.000₫
Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 6000L Đứng HM 6000D F1200Bồn Nước Inox Hoàn Mỹ 6000L Đứng

HM 6000D F1200

27.900.000₫16.900.000₫

Trên đây là bảng báo giá tất cả sản phẩm bồn chứa nước inox Hoàn Mỹ.

Bạn nên xem thêm:

0 bình luận,

đánh giá về Bảng giá bồn nước inox Hoàn Mỹ mới nhất tháng 7/2024

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.23052 sec| 2744.852 kb